RTTI methode Docentplus

POLARIS is dé nieuwe RTTI-methode natuur- en scheikunde voor leerjaar 1 en 2 voor vmbo-basis(kader), vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo. Inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving zijn afgestemd op deze niveaus. POLARIS Natuurkunde + Scheikunde geeft leerlingen zelfvertrouwen met glasheldere uitleg, kernachtige theorie en duidelijke opdrachten. Er is zeer veel aandacht besteed aan de formulering van de uitleg en de opdrachten. Daardoor wordt het vak toegankelijker voor de vmbo-leerling zonder concessies te doen aan het niveau van de leerstof. POLARIS heeft een zeer acceptabele verkoopprijs en sluit aan bij het onderwijs zoals dat op uw school wordt gegeven. U kunt aan de slag met boeken, u kunt volledig digitaal werken of u werkt met een combi.

POLARIS vmbo | kenmerken

  • focus op de kern van het vak
  • échte natuur- en scheikunde
  • RTTI-gecertificeerde lesmethode
  • per paragraaf een PowerPoint om de les te verrijken en zelf vorm te geven
  • doelgerichte practica met 2 varianten
  • de lesstof is leerdoel gestuurd
  • topkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs
  • ieder hoofdstuk heeft dezelfde gestructureerde opbouw

POLARIS vmbo | STRUCTUUR

POLARIS Natuurkunde + Scheikunde werkt vanuit leerdoelen en is volledig RTTI-gecertificeerd. Ieder hoofdstuk heeft dezelfde gestructureerde opbouw. Alle opdrachten en toetsopdrachten zijn voorzien van een RTTI-codering. Deze aanpak maakt het doel én nut van elke opdracht en toetsopdracht duidelijk voor leerling en docent. Bij elke paragraaf zijn één of twee practica beschikbaar die het leerdoel ondersteunen.

POLARIS vmbo-basis(kader)

POLARIS vmbo-kgt en vmbo-t/havo

Prijs per jaar

* prijs o.b.v. intern boekenfonds bij afschrijving over 4 jaar

Een belangrijk uitgangspunt is dat de leerdoelen nauwkeurig zijn
gekoppeld aan de paragrafen en daarmee ook aan de lessen.

De behandelde theorie in de paragraaf staat ten dienste van het leerdoel.
In de theorie worden de concepten op een kernachtige manier uitgelegd.

Bij elke paragraaf zijn één of twee practica beschikbaar die het leerdoel ondersteunen.
Van bijna ieder practicum zijn er werkbladen in twee varianten, een inductieve en deductieve variant.
Deze staan online, maar zijn ook in het practicum werkbladenboek beschikbaar.

Bij een deel van de vaardigheden in de naslag worden reproductie en verwerkingsopdrachten (R en T1) toegevoegd.

POLARIS vmbo | DIGITAAL AANBOD VOOR LEERLINGEN

Lesmethode Nederlands gymnasium | Bekijk nu KERN Nederlands

POLARIS vmbo voorziet in een uitgebreid digitaal aanbod voor leerlingen. Er zijn twee verschillende licenties beschikbaar: de aanvullende licentie (voor gebruik naast de boeken) en de boekvervangende licentie. De aanvullende digitale licentie biedt een uitlegvideo per paragraaf en een interactieve oefenomgeving waardoor uw leerlingen onbeperkt kunnen oefenen met directe feedback. De boekvervangende licentie is voor scholen die volledig digitaal willen werken, met uitzondering van vmbo-basis(kader). Ook hier krijgt u de uitlegvideo’s en de interactieve oefenomgeving plus de digitale leeropdrachtenboeken.

Bij alle paragrafen van POLARIS vmbo is een korte uitlegvideo beschikbaar. Deze uitlegvideo’s geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video’s, worden aangeboden in het docentenmateriaal, zodat u ze ook zelf kunt gebruiken en naar eigen voorkeur kunt aanpassen.

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden drills aangeboden. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt om via een smartphone te oefenen. Per paragraaf is er één drill beschikbaar om het lesdoel te toetsen.

POLARIS vmbo | DIGITAAL AANBOD VOOR DOCENTEN

POLARIS vmbo biedt gratis docentenmateriaal: per paragraaf een PowerPoint met uitleg van de kernbegrippen uit de paragraaf, uitwerkingen van de opdrachten, werkbladen bij de practica en per hoofdstuk twee RTTI gecertificeerde toetsen. De PowerPoints bevatten daarnaast animaties, formatieve toetsvragen en uitgewerkte opdrachten.

Docenten die werken met de lesmethode, kunnen een docentlicentie rechtstreeks bij de educatief adviseurs bestellen. De docentlicenties zijn gratis. U kiest voor een aanvullende docentlicentie als uw leerlingen de aanvullende licentie gebruiken. Of u kiest voor de boekvervangende docentlicentie als uw leerlingen met de boekvervangende licentie werken. De docentlicenties geven toegang tot het docentenmateriaal en het aanvullende of het boekvervangende digitale lesmateriaal.

POLARIS vmbo | AANBOD

U kunt werken met de twee leerwerkboeken vmbo-basis(kader), één leeropdrachtenboek met theorie en opdrachten bij vmbo-kgt en bij vmbo-t/havo, een practicumwerkbladenboek en de licenties.

 

ONDERBOUW VMBO-BASIS(KADER)

LEERWERKBOEK ISBN 9789492862914 POLARIS natuurkunde + scheikunde leerwerkboek vmbo-basis(kader) 1-2 deel A 07-08-2020 € 10,95
LEERWERKBOEK ISBN 9789492862693 POLARIS natuurkunde + scheikunde leerwerkboek vmbo-basis(kader) 1-2 deel B 01-10-2020 € 10,95
LICENTIE ISBN 9789492862921 POLARIS natuurkunde + scheikunde licentie aanvullend vmbo-basis(kader) 01-08-2020 € 6,95

 

ONDERBOUW VMBO-KGT

LEERBOEK ISBN 9789493113350 POLARIS natuurkunde + scheikunde leeropdrachtenboek vmbo-kgt 1-2  07-07-2020 € 51,50
PRACTICUM ISBN 9789493113367 POLARIS natuurkunde + scheikunde practicum werkbladenboek vmbo-kgt 1-2  15-08-2020 € 7,95
WERKSCHRIFT ISBN 9789493113718 POLARIS natuurkunde + scheikunde werkschriftenset vmbo-kgt 1-2  01-10-2020 € 9,95
LICENTIE ISBN 9789493113374 POLARIS natuurkunde + scheikunde licentie aanvullend vmbo-kgt 1-2 01-08-2020 € 6,95
LICENTIE ISBN 9789493113381 POLARIS natuurkunde + scheikunde licentie boekvervangend vmbo-kgt 1-2 01-08-2020 € 22,95

 

ONDERBOUW VMBO-THEORETISCH/HAVO

LEERBOEK ISBN 9789493113039 POLARIS leeropdrachtenboek vmbo-theoretisch/havo 1-2 beschikbaar € 51,50
PRACTICUM ISBN 9789493113046 POLARIS practicum werkbladenboek vmbo-theoretisch/havo 1-2 beschikbaar € 7,95
LICENTIE ISBN 9789493113053 POLARIS licentie aanvullend vmbo-theoretisch/havo (naast het leeropdrachtenboek) 1-2 beschikbaar € 6,95
LICENTIE ISBN 9789493113060 POLARIS licentie boekvervangend vmbo-theoretisch/havo 1-2
(met digitale leeropdrachtenboek)
beschikbaar € 22,95

 

DOCENTLICENTIES VOOR DOCENTEN DIE DE LESMETHODE GEBRUIKEN

DOCENT ISBN 9789493113183 POLARIS natuurkunde + scheikunde docentlicentie aanvullend + docentenmateriaal vmbo/havo/vwo/gymnasium onderbouw 1-2 beschikbaar € 0,00
DOCENT ISBN 9789493113190 POLARIS natuurkunde + scheikunde docentlicentie boekvervangend + docentenmateriaal vmbo/havo/vwo/gymnasium onderbouw 1-2 beschikbaar € 0,00

Ontvang de Polaris nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Ons POLARIS team

Wilt u meer weten over POLARIS vmbo of een informatief gesprek aanvragen? Ons team komt graag met u in contact. Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag verder.

Boom voortgezet onderwijs werkt nauw samen met:

Staal & Roeland educatieve uitgeverij
Drillster
DocentPlus