RTTI methode Docentplus

POLARIS Scheikunde is de nieuwe RTTI-methode scheikunde voor leerjaar 3 voor havo en vwo/gymnasium. Inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving zijn afgestemd op dit niveau. De theorie is kernachtig geschreven en legt de focus op de scheikundige concepten. De concepten worden compact en helder uitgelegd met relevante, uitgewerkte voorbeelden en functionele afbeeldingen. POLARIS sluit aan bij het onderwijs zoals dat op uw school wordt gegeven. U kunt aan de slag met boeken, u kunt volledig digitaal werken of u werkt met een combinatie van beide

POLARIS Scheikunde | kenmerken

  • focus op de kern van het vak
  • aandacht voor relevantie en schoonheid
  • per hoofdstuk twee RTTI-gecertificeerde toetsen
  • doelgerichte practica met 2 varianten
  • échte scheikunde
  • de lesstof is leerdoel gestuurd
  • iedere paragraaf bevat de zogenaamde ‘Huisproef’
  • een volledig RTTI-gecertificeerde methode
Prijs per jaar

* prijs o.b.v. intern boekenfonds bij afschrijving over 4 jaar

POLARIS Scheikunde | STRUCTUUR

POLARIS Scheikunde havo en vwo/gymnasium is zeer gestructureerd opgebouwd. Er zijn zes hoofdstukken van vijf paragrafen. Een paragraaf start met een leerdoel en eindigt met een leerdoelcheck. Er zijn twee pagina’s theorie, twee pagina’s oefenen en twee pagina’s toepassen (havo) of  ontdekken (vwo/gymnasium). Een paragraaf bevat leerstof voor twee tot drie lessen waardoor het programma altijd past in de beschikbare tijd. Bij iedere paragraaf horen één of twee practica. Van de meeste practica is er een inductieve en een deductieve variant. Iedere paragraaf bevat de zogenaamde ‘Huisproef’. Huisproeven zijn korte practica die de leerling met huis-, tuin- en keukenspullen thuis kan uitvoeren.

Een paragraaf start met een leerdoel en eindigt met een leerdoelcheck.

De behandelde theorie in de paragraaf staat ten dienste van het leerdoel. In de
theorie worden de concepten op een kernachtige manier uitgelegd.

Bij iedere paragraaf horen één of twee practica. Van de meeste practica is er een inductieve en een deductieve variant.

Iedere paragraaf bevat de zogenaamde ‘Huisproef’. Huisproeven zijn korte practica die de leerling met huis-, tuin- en keukenspullen thuis kan uitvoeren.

POLARIS Scheikunde | DIGITAAL AANBOD VOOR LEERLINGEN

Lesmethode Nederlands gymnasium | Bekijk nu KERN Nederlands

POLARIS Scheikunde voorziet in een uitgebreid digitaal aanbod voor leerlingen. Er zijn twee verschillende licenties beschikbaar: de aanvullende licentie (voor gebruik naast het leeropdrachtenboek) en de boekvervangende licentie. In beide licenties zitten de uitlegvideo’s en een ruim aanbod aan interactieve oefeningen met directe feedback. Al deze onderdelen zijn eenvoudig en intuïtief bedienbaar. Ze bieden de leerlingen de mogelijkheid om in eigen tempo en naar eigen behoefte met de stof aan de slag te gaan. De boekvervangende licentie bevat daarnaast ook nog het digitale leeropdrachtenboek.

Bij alle paragrafen van POLARIS Scheikunde  is een korte uitlegvideo beschikbaar. Deze uitlegvideo’s geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video’s, worden aangeboden in het docentenmateriaal, zodat u ze ook zelf kunt gebruiken en naar eigen voorkeur kunt aanpassen.

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden drills aangeboden. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt om via een smartphone te oefenen. Per paragraaf is er één drill beschikbaar om het lesdoel te toetsen.

POLARIS Scheikunde | DIGITAAL AANBOD VOOR DOCENTEN

POLARIS Scheikunde biedt gratis docentenmateriaal: docentenhandleiding, per paragraaf een PowerPoint met uitleg van de kernbegrippen uit de paragraaf, uitwerkingen van de opdrachten, practica en per hoofdstuk twee RTTI-gecertificeerde toetsen.

Docenten die werken met de lesmethode, kunnen een docentlicentie rechtstreeks bij de educatief adviseurs bestellen. De docentlicenties zijn gratis. U kiest voor een aanvullende docentlicentie als uw leerlingen de aanvullende licentie gebruiken. Of u kiest voor de boekvervangende docentlicentie als uw leerlingen met de boekvervangende licentie werken. De docentlicenties geven toegang tot het docentenmateriaal en het aanvullende of het boekvervangende digitale lesmateriaal.

POLARIS Scheikunde | AANBOD

Er is één leeropdrachtenboek, een practicumwerkbladenboek én een aanvullende licentie. U kunt ook volledig digitaal werken met de boekvervangende licentie inclusief de digitale boeken.

 

SCHEIKUNDE HAVO 3

LEERBOEK ISBN 9789492862839 POLARIS Scheikunde leeropdrachtenboek havo 3  01-08-2020 € 51,50
PRACTICUM ISBN 9789492862723 POLARIS Scheikunde practicum werkbladenboek havo 3  01-10-2020 € 7,95
LICENTIE ISBN 9789492862730 POLARIS Scheikunde licentie aanvullend havo 3  01-08-2020 € 6,95
LICENTIE ISBN 9789492862846 POLARIS Scheikunde licentie boekvervangend havo 3  01-08-2020 € 22,95

 

SCHEIKUNDE VWO/GYMNASIUM 3

LEERBOEK ISBN 9789492862754 POLARIS Scheikunde leeropdrachtenboek vwo/gymnasium 3  07-07-2020 € 51,50
PRACTICUM ISBN 9789492862877 POLARIS Scheikunde practicum werkbladenboek vwo/gymnasium 3  01-10-2020 € 7,95
LICENTIE ISBN 9789492862761 POLARIS Scheikunde licentie aanvullend vwo/gymnasium 3  01-08-2020 € 6,95
LICENTIE ISBN 9789492862945 POLARIS Scheikunde licentie boekvervangend vwo/gymnasium 3  01-08-2020 € 22,95

 

DOCENTLICENTIES VOOR DOCENTEN DIE DE LESMETHODE GEBRUIKEN

DOCENT ISBN 9789493113541 POLARIS Scheikunde docentlicentie aanvullend + docentenmateriaal havo/vwo/gymnasium 3/4/5/6 01-08-2020 € 0,00
DOCENT ISBN 9789493113558 POLARIS Scheikunde docentlicentie boekvervangend + docentenmateriaal havo/vwo/gymnasium 3/4/5/6 01-08-2020 € 0,00

Ontvang de Polaris nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Ons POLARIS team

Wilt u meer weten over POLARIS Scheikunde of een informatief gesprek aanvragen? Ons team komt graag met u in contact. Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag verder.

Boom voortgezet onderwijs werkt nauw samen met:

Staal & Roeland educatieve uitgeverij
Drillster
DocentPlus