RTTI methode Docentplus

KERN Nederlands is de RTTI-gecertificeerde lesmethode Nederlands en is in vorm en inhoud speciaal ontwikkeld voor vmbo-leerlingen. Doel van KERN Nederlands is de leerling te motiveren met succesbeleving en uitdaging. Dat kan alleen met leerstof die voor de leerling behapbaar en uitvoerbaar is. Daarom maakt KERN Nederlands scherpe keuzes. De lesmethode sluit aan bij het onderwijs zoals dat op uw school wordt gegeven. U kunt aan de slag met boeken of met een combinatie van boeken en digitaal.

KERN Nederlands vmbo

KERN NEDERLANDS VMBO | KENMERKEN

  • RTTI-gecertificeerde kernmethode met focus op de kern van het vak
  • veel aandacht voor begrijpend lezen en woordenschat
  • lesorganisatie en leerdoelen als uitgangspunt
  • RTTI-differentiatiebladen per les voor meer maatwerk per leerling
  • bewezen adaptieve leertechnologie
  • spreken en schrijven gericht op oefenen van sociale vaardigheden in alledaagse situaties
  • functionele opdrachten die zorgen voor succesbeleving én uitdaging
  • leerjaar 1, 2, 3 en 4 beschikbaar
  • grammatica vooral ten behoeve van spelling en schrijven
  • nu ook vmbo-theoretisch/havo

VMBO-BASIS onderbouw

VMBO-KGT onderbouw

Prijs per jaar

* prijs o.b.v. intern boekenfonds bij afschrijving over 4 jaar

Probeer een gratis les KERN Nederlands voor vmbo en vraag een demolicentie aan

KERN NEDERLANDS VMBO | STRUCTUUR ONDERBOUW

KERN Nederlands voor vmbo heeft een vaste lesopbouw: een les is een les, met een kop en een staart. In elke les staat één leerdoel centraal. Elke vraag in de les is gefocust op dat leerdoel. Alle 80 lessen tellen vier pagina’s en hebben dezelfde structuur. Elke les besteedt aandacht aan een aantal ‘moeilijke woorden’ waarmee wordt geoefend. Dat zijn: schooltaalwoorden, abstracte woorden, functionele reguliere woorden en uitdrukkingen. Daarnaast is het voor vmbo-leerlingen essentieel dat ze de leerstof kunnen toepassen in de praktijk. Per leerjaar heeft KERN Nederlands daarom tien levensechte en functionele Taalwerkplaats-opdrachten waarin leerlingen lezen, schrijven, spreken en luisteren in samenhang kunnen oefenen. De Taalwerkplaats-opdrachten zijn duidelijk gestructureerd en daarmee goed uitvoerbaar voor leerlingen en gemakkelijk te organiseren voor docenten.

Lesmethode Nederlands vmbo-t/havo en kgt | Bekijk nu KERN Nederlands

In elke les staat één leerdoel centraal. Leerdoel is leerlinggericht geformuleerd in één betekenisvolle regel.

Startoefening (klassikaal) in elke les als introductie van het onderwerp en om het beginniveau in te schatten.

Uitleg, compact, zo veel mogelijk puntsgewijs en met voorbeelden.

Oefeningen met afwisselende werkvormen, voorzien van RTTI-codering.

Slotoefening (klassikaal) om beheersingsniveau te meten en terug te kijken op leerdoel.

Check of het leerdoel is bereikt op alle RTTI-niveaus.

Wat zeggen gebruikers over KERN Nederlands vmbo?

KERN NEDERLANDS VMBO | DIGITAAL AANBOD VOOR LEERLINGEN

Lesmethode Nederlands gymnasium | Bekijk nu KERN Nederlands

KERN Nederlands vmbo voorziet in een uitgebreid digitaal aanbod voor leerlingen. Er zijn twee verschillende licenties beschikbaar: de aanvullende licentie (voor gebruik naast het leerboek) en de boekvervangende licentie. In beide licenties zitten de voorlezers, de uitlegvideo's en de adaptieve oefendrills bij Spelling & Grammatica en Woordenschat. Al deze onderdelen zijn eenvoudig en intuïtief bedienbaar. Ze bieden de leerlingen de mogelijkheid om in eigen tempo en naar eigen behoefte met de stof aan de slag te gaan. De boekvervangende licentie bevat daarnaast ook nog het digitale leerboek. Let op: bij vmbo-basis is alleen een boekvervangende licentie beschikbaar voor de bovenbouw!

Alle langere bronteksten van KERN Nederlands vmbo zijn ingesproken. Zwakke lezers en dyslectische leerlingen kunnen de teksten dus laten voorlezen. De Voorlezer heeft een instelbare lettergrootte, interlinie en achtergrondkleur. Beluister hier een fragment.

Bij alle lessen in KERN Nederlands vmbo is een korte uitlegvideo beschikbaar. Het uitlegblok van de les wordt hierin op een heldere en visuele manier uitgelegd door jongvolwassenen. Deze uitlegvideo's geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video's, worden ook aangeboden in het docentenmateriaal, zodat u ze ook zelf kunt gebruiken en naar eigen voorkeur kunt aanpassen. Bekijk hier een uitlegvideo.

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden drills aangeboden voor de training van spelling & grammatica en woordenschat. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt om via een smartphone te oefenen. Bekijk hier een drill.

KERN NEDERLANDS VMBO | DIGITAAL AANBOD VOOR DOCENTEN

Bij elke les van KERN Nederlands vmbo is er een differentiatieblad: KERN PLUS. Als docent kunt u de differentiatiebladen downloaden en printen om uit te delen in de klas. Elk differentiatieblad biedt extra oefening op alle niveaus van RTTI. U beslist welke vragen de leerling moet maken. De differentiatiebladen kunt u inzetten als extra stof in de les, als huiswerk of als herhaling en toetsvoorbereiding. KERN Nederlands vmbo biedt gratis docentenmateriaal: de docentenhandleiding, per les een differentiatieblad of oefenblad, PowerPointpresentaties met de uitleg, antwoorden, leestoetsen, spelling- en grammaticatoetsen, woordenschattoetsen, taalwerkplaats, levensechte geïntegreerde opdrachten waarvoor de leerling zowel moet lezen als moet spreken en schrijven.

Docenten die werken met de lesmethode, kunnen een docentlicentie rechtstreeks bij uw educatief adviseur bestellen. De docentlicenties zijn gratis. U kiest voor een aanvullende docentlicentie als uw leerlingen de aanvullende licentie gebruiken. Of u kiest voor de boekvervangende docentlicentie als uw leerlingen met de boekvervangende licentie werken. De docentlicenties geven toegang tot het docentenmateriaal en het aanvullende of het boekvervangende digitale lesmateriaal.

KERN NEDERLANDS VMBO | AANBOD

In de onderbouw bestaat de methode per leerjaar uit tachtig lessen. De lessen zijn behapbaar en uitvoerbaar. Inhoud en vorm zijn afgestemd per niveau. Voor vmbo-basis: invulbare leerwerkboeken, iedere les telt 4 pagina's, spelling en grammatica in behapbare eenheden. Voor vmbo-kgt: leeropdrachtenboeken, iedere les telt 2 pagina's, extra leeslessen rondom langere teksten. De bovenbouwdelen van KERN Nederlands vmbo gaan langduriger en dieper in op de vaardigheden die tijdens het schoolexamen en CE worden getoetst. Deze vaardigheden worden bovendien in verband gebracht met onderwerpen en situaties uit de beroepspraktijk, de maatschappelijke context en belangrijke thema's uit de samenleving. Per leerjaar worden er aparte leeropdrachtboeken en digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor vmbo-basis, kader en gemengd/theoretisch.

U kunt werken met de leerboeken én de aanvullende licentie of werken met de boekvervangende licentie inclusief de digitale leerboeken. Met beide licenties krijgt u toegang tot de uitlegvideo's en de drills. De licentie is geschikt voor praktisch alle devices.

VMBO-BASIS ONDERBOUW + BOVENBOUW

LEERWERKBOEK ISBN 9789492000224 KERN Nederlands leerwerkboek vmbo-basis 1-A beschikbaar € 10,95
LEERWERKBOEK ISBN 9789492000231 KERN Nederlands leerwerkboek vmbo-basis 1-B beschikbaar € 10,95
LEERWERKBOEK ISBN 9789492000248 KERN Nederlands leerwerkboek vmbo-basis 2-A beschikbaar € 10,95
LEERWERKBOEK ISBN 9789492000255 KERN Nederlands leerwerkboek vmbo-basis 2-B beschikbaar € 10,95
LEERBOEK ISBN 9789492862006 KERN Nederlands leerboek vmbo-basis 3 beschikbaar € 45,50
LEERBOEK ISBN 9789492862013 KERN Nederlands leerboek vmbo-basis 4 beschikbaar € 45,50
LICENTIE ISBN 9789493113220 KERN Nederlands licentie aanvullend vmbo-basis (naast het leer(werk)boek) beschikbaar € 6,95
LICENTIE ISBN 9789493113237 KERN Nederlands licentie boekvervangend bovenbouw vmbo-basis (met digitale leerboek) beschikbaar € 22,95

VMBO-KGT ONDERBOUW + BOVENBOUW

LEERBOEK ISBN 9789492000545 KERN Nederlands leerboek vmbo-kgt 1 beschikbaar € 45,50
LEERBOEK ISBN 9789492000637 KERN Nederlands leerboek vmbo-kgt 2 beschikbaar € 45,50
LEERBOEK ISBN 9789492862020 KERN Nederlands leerboek vmbo-kader 3 beschikbaar € 45,50
LEERBOEK ISBN 9789492862037 KERN Nederlands leerboek vmbo-kader 4 beschikbaar € 45,50
LEERBOEK ISBN 9789492862044 KERN Nederlands leerboek vmbo-gemengd theoretisch 3 beschikbaar € 45,50
LEERBOEK ISBN 9789492862051 KERN Nederlands leerboek vmbo-gemengd theoretisch 4 beschikbaar € 45,50
LICENTIE ISBN 9789493113244 KERN Nederlands licentie aanvullend vmbo-kgt (naast het leerboek) beschikbaar € 6,95
LICENTIE ISBN 9789493113251 KERN Nederlands licentie boekvervangend vmbo-kgt (met digitale leerboek) beschikbaar € 22,95

VMBO-THEORETISCH/HAVO ONDERBOUW

LEERBOEK ISBN 9789493113015 KERN Nederlands leerboek vmbo-theoretisch/havo 1 beschikbaar € 45,50
LEERBOEK ISBN 9789493113022 KERN Nederlands leerboek vmbo-theoretisch/havo 2 beschikbaar € 45,50
LICENTIE ISBN 9789493113077 KERN Nederlands licentie aanvullend vmbo-theoretisch/havo (naast het leerboek) beschikbaar € 6,95
LICENTIE ISBN 9789493113084 KERN Nederlands licentie boekvervangend vmbo-theoretisch/havo (met digitale leerboek) beschikbaar € 22,95

DOCENTLICENTIES VOOR DOCENTEN DIE DE LESMETHODE GEBRUIKEN

DOCENT ISBN 9789493113091 KERN Nederlands docentlicentie aanvullend vmbo beschikbaar € 0,00
DOCENT ISBN 9789493113107 KERN Nederlands docentlicentie boekvervangend vmbo beschikbaar € 0,00

Ontvang de KERN nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Ons KERN team

Wilt u meer weten over KERN Nederlands voor vmbo? Vraag nu een brochure of een presentatie aan. Ons KERN team komt graag met u in contact. Bel of mail ons gerust.

Boom voortgezet onderwijs werkt nauw samen met:

Staal & Roeland educatieve uitgeverij
Drillster
DocentPlus